Wettelijke Mededeling - Carrefour market Groupe Mestdagh

Wettelijke mededeling

Bescherming van het privé-leven

Carrefour market – Groep Mestdagh ziet toe op uw privé-leven en, in dit kader, handelt altijd overeenkomstig de beschikkingen van de Belgische wetgeving inzake privé-leven (Wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van de persoonsgegevens).


Overeenkomstig de algemene beschermingsregeling van de gegevens van de EU (GDPR) van toepassing op 25 mei 2018 hebben wij onze gebruiksvoorwaarden en onze termen bijgewerkt betreffende de bescherming van de privé gegevens van persoonlijke aard.
Door het gebruik van deze website, aanvaardt u formeel de wijze waarop Carrefour market Groep Mestdagh de persoonsgegevens verzamelt en handelt.
 

1.  Veiligheid

Carrefour market – Groep Mestdagh verbindt zich ertoe om alle adequate technische en organisatorische maatregelen te treffen teneinde uw persoonsgegevens tegen de vernieling, het verlies, de onopzettelijke wijziging, de verslechtering of de bekendmaking te beschermen.

Carrefour market – Groep Mestdagh verbindt zich ertoe om uw gegevens niet af te staan aan derden.

2.  Registratie

Zelfs als u bepaalde informatie kunt raadplegen op deze website zonder uw persoonsgegevens mee te delen, moet u zich op deze website registreren om de beschikbare gepersonaliseerde functies te gebruiken via onze web interface (mijn account).
Gedurende het registratieproces moet u de volgende gegevens meedelen: uw naam en voornaam, uw adres, uw e-mailadres, andere contactgegevens zoals uw supermarkt, een gebruikersnaam en een wachtwoord.
Door deze persoonsgegevens mee te delen, aanvaardt u uitdrukkelijk dat Carrefour market – Groep Mestdagh deze gegevens kan behouden en behandelen voor de voornoemde doeleinden.
U kunt (via uw login en uw wachtwoord) het geheel van de beschikbare gegevens over u bereiken op de website Carrefour market – Groep Mestdagh voor raadpleging, wijziging of afschaffing.
Uw gebruikersnaam en uw wachtwoord zijn strikt vertrouwelijk. U bent persoonlijk verantwoordelijk voor de beveiliging van uw wachtwoord en u moet elk misbruik vermijden. Alle activiteiten die op deze website met uw wachtwoord en uw gebruikersnaam worden uitgevoerd, worden u toegekend. In geval van verlies van deze laatsten of als u verdenkt dat hun vertrouwelijkheid werd geschonden, gelieve zo snel mogelijk met ons contact op te nemen.

3.  Gegevensverwerking van persoonlijke aard en bescherming van de particuliere gegevens van persoonlijke aard (GDPR)

Via deze website, worden persoonsgegevens die u betreffen, op verschillende wijze verzameld, met name wanneer u zich registreert, wanneer u een on-line formulier invult, wanneer u zich aan een informatiebrief abonneert, wanneer u bepaalde on-linediensten gebruikt.
De gegevens die u via de website hebt meegedeeld worden gebruikt slechts om informatiebrieven te versturen waaraan u zich hebt geabonneerd.
Door deze persoonsgegevens mee te delen, aanvaardt u uitdrukkelijk dat Carrefour market – Groep Mestdagh deze gegevens kan behouden en behandelen voor de voornoemde doeleinden.
Uw e-mailadres, uw gebruikersnaam of uw wachtwoord zullen in geen enkel geval meegedeeld worden aan derden.
 

Deze vertrouwelijkheidsverklaring wordt namens de groep Mestdagh S.A. uitgegeven. Wanneer wij de termen „Mestdagh“, „wij“ of „ons“ of „Carrefour market – Groep Mestdagh“ of „https://www.carrefourmarket-groupemestdagh.be“ in dit document gebruiken, verwijzen wij naar de vennootschap van de groep Mestdagh S.A. die met de behandeling van uw gegevens belast is. De gebruiksvoorwaarden van de dienst of de Licentieovereenkomst van toepassing die u met Mestdagh afsluit zullen bepalen welke vennootschap Mestdagh verantwoordelijke van de behandeling van de gegevens zal zijn. Op deze website, worden de Persoonsgegevens door Mestdagh S.A. verzameld, Rue du Colombier 9, B6041 Gosselies. Tel.: +32 (0) 71 257211

Wij hebben een verantwoordelijke van de bescherming van de gegevens (DPO, Data Protection Officer) voor de Mestdagh-Groep belast met de vragen in verband met dit advies aangesteld. Als u vragen, bezorgdheden of aanvragen met betrekking tot dit advies hebt, op de wijze waarop wij uw Persoonsgegevens of over om het even welk ander onderwerp in verband met de Persoonsgegevens, neem contact op met onze Verantwoordelijke van de bescherming van de gegevens via ons contactformulier: https://www.carrefourmarket-groupemestdagh.be/fr/nous-contacter of :
Ter attentie van: Data Protection Officer
privacy@mestdagh.be
Mestdagh SA ,
Rue du Colombier 9,
B6041 Gosselies.
België
Tel. : +32 (0)71 257211

Uw recht van informatie

De verantwoordelijke voor de behandeling van uw persoonsgegevens is de vennootschap Mestdagh S.A. waarvan het hoofdkantoor gelegen is te Rue du Colombier 9, B6041 Gosselies (België). Al uw vragen betreffende de registratie en de behandeling van uw gegevens kunnen aan dit adres gesteld worden.
Voor elke algemenere informatie, kunt u zich altijd aan de Commissie van de bescherming van het Privé-leven richten, bij het Ministerie van Justitie, waarvan de website zich op het volgende adres bevindt:
www.fgov.privacy.be

Verzamelen van uw persoonsgegevens 

Als bezoeker van de Website, kunt u aan allerlei activiteiten deelnemen zonder geen enkel Persoonsgegeven te leveren.
Wanneer u zich inschrijft om de website te gebruiken en onze producten te raadplegen, onze promoties, onze kortingsbonnen, onze wedstrijden, onze Newsletter of van de diensten als abonné https: /www.carrefourmarket-groupemestdagh.be, om u de diensten in kwestie te leveren, kunnen wij de volgende persoonsgegevens verzamelen:

* Gegevens zoals uw naam, uw telefoon - en faxnummer, uw postadres en uw e-mailadres.
* Demografische informatie zoals de titel van uw post, uw beschrijving van uw post en de naam en het type onderneming waarvoor u werkt.
* Gegevens van profiel, met inbegrip van uw gebruikersnaam, details over uw geslacht, verjaardag.
* Als u de inhoud bij uw inschrijving bij het inschrijven op onze website of uw deelname aan een wedstrijd verzendt, misschien zult u de volgende inlichtingen moeten verstrekken:
  Gegevens zoals uw naam, uw telefoonnummer, uw postadres, uw e-mailadres, uw verkozen winkel.
* Mesdagh S.A.kan deze informatie controleren.

In functie van uw activiteit, zijn sommige van de inlichtingen die wij u vragen verplicht, anderen niet. Als u de verplichte gegevens in verband met een activiteit niet verstrekt, dan zult u niet aan deze activiteit kunnen deelnemen.
Zoals een groot deel van de websites, wanneer u de Website gebruikt,
https://www.carrefourmarket-groupemestdagh.be kan Mestdagh S.A.of de toeleveranciers onder contract met https://www.carrefourmarket-groupemestdagh.be ook bepaalde informaties van technische aard of routage verzamelen betreffende uw computer, teneinde uw gebruik van de Website en de diensten te verbeteren. Bijvoorbeeld, wij kunnen inlichtingen vastleggen over uw milieu, het soort navigator, exploitatiesysteem, de snelheid van de processor en het IP-adres van uw computer. Wij gebruiken deze variabel om uw gebruik van de Website en zijn services te vergemakkelijken en te volgen: http://dient erover www.carrefourmarket-groupemestdagh.be gebruikt deze om het verkeer van de Website te evalueren. Om beter de behoeften aan onze bezoekers op de Website te omlijnen, wij leggen soms een verband tussen deze gegevens en uw Persoonsgegevens.
Wanneer u onze Apps downloadt en gebruikt of onze Services, verzamelen wij automatisch gegevens over het soort apparaat dat u gebruikt en de versie van uw exploitatiesysteem. Wij vragen u niet om op elk moment geolokaliseerde informaties te kunnen hebben, noch om ze te kunnen volgen, bij het downloaden of door het gebruik van onze Apps of onze Services.


Hoe worden uw persoonsgegevens gebruikt

Mestdagh S.A. verzamelt informatie die u betreft, teneinde u diensten te leveren, om zijn verplichtingen na te komen en om zijn producten en diensten te verbeteren. Wij verkopen niet, huren niet en delen geen informatie mee die het mogelijk maakt om u anders te identificeren aan derden dan overeenkomstig dit vertrouwelijkheidpolitiek. Mestdagh S.A. kan deze informatie gebruiken:
* Uw inschrijvingsgegevens behandelen om u een verpersoonlijkt aanbod te verzenden
* Uw rechten inschrijven, eventueel, op een technische bijstand of andere voordelen voorgesteld aan de ingeschreven gebruikers.
* De aanvragen, vragen en bezorgdheid beantwoorden die naar de klantendienst worden verzonden.
* Uw rekening beheren.
* De informatie verzenden die u met betrekking tot een dienst of een product had gevraagd.
* U op de hoogte houden van de speciale aanbiedingen en de diensten van
https://www.carrefourmarket-groupemestdagh.be en van de geselecteerde derden.
* De promoties en de lotingen beheren waaraan u deelneemt en u over de resultaten informeren.
* Onderzoeken, voorkomen of maatregelen ten opzichte van elke illegale activiteit of elke overtreding van onze Gebruiksvoorwaarden van de dienst treffen.
* Op onze behoeften inzake onderzoek en ontwikkeling van producten of diensten en onze Website antwoorden en onze diensten en ons aanbod verbeteren.
* Uw ervaring verpersoonlijken, met name de diensten en het aanbod dat wij u voorstellen.

Wij slaan de informatie op die wij via cookies verzamelen, de transparante beelden of de externe bronnen teneinde een samenvatting van uw voorkeuren te creëren. Wij verenigen uw persoonsgegevens of historisch overzicht van uw gebruik aan de informaties van de samenvatting van uw voorkeuren om u aangepaste promoties en commerciële aanbiedingen voor te stellen, om de inhoud van de Website te verbeteren of om uw voorkeuren te bepalen.

In bepaalde gevallen, kan Mestdagh ertoe aangezet worden om persoonsgegevens te leveren teneinde aan de eisen van de autoriteiten te voldoen, met name om nationale veiligheidsredenen of voor de toepassing van de wet.

Wanneer de wet het vereist (bv: een mandaat, een gerechtelijke procedure tegen Mestdagh S.A.) en wanneer wij geloven dat zo'n bekendmaking noodzakelijk is om onze rechten te beschermen, een geschil vermijden, uw veiligheid waarborgen en deze van anderen, een fraude onderzoeken en/of voldoen aan een administratieve eis. Wij kunnen eveneens informaties bekend maken die u betreft, als wij van mening zijn dat zo'n bekendmaking voor de nationale veiligheid, de toepassing van de wet of om het even welk ander vraag van openbaar belang nuttig zijn. 

Update van uw persoonsgegevens en uw voorkeuren inzake vertrouwelijkheid

Op elk moment hebt u het recht om de gegevens terug te krijgen die u hebt verstrekt op onze website.
Sluit u aan op uw klantenaccount en klikt op „mijn gegevens exporteren" om een kopie van uw persoonsgegevens in pdf of csv automatisch te downloaden.

GDPR: U kunt uw inwilligingsinformatie van ons beleid van vertrouwelijkheid en bescherming van uw gegevens in uw account controleren : Meer weten
U kunt zelf uw persoonsgegevens in uw account wijzigen of afschaffen. U kunt eveneens de afschaffing van al uw gegevens en uw account vragen door met ons contact op te nemen met het contactformulier, via een e-mail naar clients@mestdagh.be of telefonisch:  +32 (0) 71 257.211
U hebt de mogelijkheid om op elk moment uw persoonsgegevens te wijzigen of af te schaffen in verband met uw individueel account, op www.groupemestdagh.be en 
www.carrefourmarket-groupemestdagh.be door u op uw account aan te sluiten of ons een e-mail op te sturen via het contactformulier.
Als u niet meer door Carrefour market - Groep Mestdagh gecontacteerd wilt worden, kunt u ons een brief richten die uw beslissing vermeldt op het volgende adres.

Carrefour market – Groep Mestdagh
9 rue du Colombier, B-6041 Gosselies

Klantendienst 
071/257 202

Verdeling van informatie met dienstverleners of consultanten

https://www.carrefourmarket-groupemestdagh.be gebruikt één of meerdere ondernemingen voor de behandeling van de gegevens zoals Google Analytics, Facebook Analytics en andere toeleverancier. Deze ondernemingen behouden, delen, stockeren geen informaties van persoonlijke identificatie voor andere doeleinden dan deze.

Wij delen eveneens Persoonsgegevens mee aan bepaalde ondernemingen die ons diensten leveren. Wij leveren slechts de Persoonsgegevens die hun vereist zijn om deze diensten te leveren. Wij eisen aan de ondernemingen waarmee wij Persoonsgegevens delen dat zij deze gegevens beschermen overeenkomstig dit beleid en dat zij zich beperken om deze Persoonsgegevens gebruiken in verband met de diensten dat zij voor Mestdagh S.A. leveren.

Wij verkopen en leveren de Persoonsgegevens niet aan andere ondernemingen die hun eigen producten en diensten commercialiseren.

Conservatie van de gegevens 

Wij zullen uw informaties behouden zolang uw rekening actief is. Wij hebben deze nodig om u diensten te leveren of onze wettelijke verplichtingen te eerbiedigen. Om uw rekening te stoppen of om ons te vragen om uw gegevens niet meer te gebruiken om u onze diensten te leveren, contacteer ons op het adres privacy@mestdagh.be. Wij zullen uw aanvraag binnen de 15 dagen behandelen. Wij zullen uw informaties behouden en gebruiken, eventueel, om ons aan onze juridische verplichtingen aan te passen, geschillen op te lossen en onze contracten te eren.

Bescherming van uw gegevens 

De Persoonsgegevens die u levert wanneer u de Website gebruikt worden op verschillende wijze beschermd.
* U kunt uw profiel bereiken door een wachtwoord en een identificatie klant te gebruiken die u kiest. Het wachtwoord wordt becijferd. Wij raden u aan om een betrouwbaar alfanumeriek wachtwoord te gebruiken en om het aan niemand bekend te maken.
* Uw Persoonsgegevens worden op een beveiligde server opgeslagen, waaraan enkel bepaalde personeelsleden van Mestdagh S.A.en bepaalde leveranciers en adviseurs van Mestdagh S.A. toegang via een wachtwoord hebben.
* Uw Persoonsgegevens worden becijferd telkens als zij worden overgebracht naar Mestdagh S.A..
* Wanneer u een belangrijke informatie in onze inschrijfformulieren invoert, becijferen wij deze gegevens door de SSL-technologie van veiligheid te gebruiken.

Wij proberen om de Persoonsgegevens te beschermen die ons worden verzonden, evengoed gedurende hun overdracht als wanneer wij ze hebben ontvangen. Geen enkele methode van overdracht op Internet en geen enkele methode van elektronisch opslag zijn aan 100% zeker. Hoewel wij met de gevoeligheid van de Persoonsgegevens die wij verzamelen, behandelen en opslaan rekening houden, en van de huidige stand van de technologieën om deze maatregelen op te stellen teneinde uw Persoonsgegevens te beschermen, kunnen wij hun veiligheid aan 100% niet garanderen.
Als u vragen over de veiligheid van onze Websites hebt, kunt u een e-mail verzenden naar privacy@mestdagh.be

Cookies en opvolgingstechnologieën 

De Website kan automatisch informaties verzamelen terwijl u zijn inhoud raadpleegt, zoals de internet provider, het soort en de versie van de navigator, het exploitatiesysteem en het type apparaat, de gemiddelde tijd besteed op onze Websites, de geraadpleegde bladzijdes, de geraadpleegde informaties, het gebruikte IP-adres om uw computer aan Internet aan te sluiten en andere relevante statistieken. Deze informaties zijn gegevens van afmeting van de audiëntie Web, soms genoemd stromen van klikken.

Het is mogelijk dat wij deze automatisch opgenomen informaties verenigen in de file journal met andere informaties die wij over u verzamelen. Wij handelen zo om de dienstverleningen, de marketing activiteiten en de analyses te verbeteren, alsmede om de goede werking van de Website te garanderen.

Technologieën, zoals cookies, de bakens en de scripts, worden gebruikt door https://www.carrefourmarket-groupemestdagh.be, zijn leden en diensten van analyse om de goede werking en de functionaliteit van de Website te garanderen. Deze technologieën worden gebruikt om de trends te analyseren, de Website te besturen, de bewegingen van de gebruikers op de Website te volgen en de demografische gegevens van het geheel van onze basis van gebruikers te verzamelen. De verslagen die op het gebruik van deze technologieën zijn gebaseerd, dat deze vennootschappen ons verzenden kunnen per persoon beschreven worden of samengevoegde resultaten bevatten.

* Een cookie is een klein bestand dat een website naar uw computer kan verzenden wanneer u een Website bezoekt. Wij kunnen een session cookies gebruiken die verdwijnen wanneer de gebruiker zijn navigator sluit, of aanhoudende cookies die op de computer blijven totdat zij manueel worden afgeschaft. Het merendeel van de Web navigatoren kunnen u waarschuwen op het gebruik van cookies of ze systematisch weigeren. Als u niet wenst dat wij een cookies op uw navigator ontplooien, kunt u laatstgenoemde configureren opdat hij ze verwerpt of dat hij u meedeelt wanneer een Website probeert er een te plaatsen op uw computer. Het feit om cookies te verwerpen zou u kunnen verhinderen om de Website correct te gebruiken.
* Wij sluiten ons bij derden aan ofwel om een reclame op onze website te plaatsen, ofwel om onze aankondigingen op andere Websites te beheren. Onze derde partner is geschikt om technologieën te gebruiken, zoals cookies, om een informatie te verzamelen met betrekking tot uw activiteiten over op de Website en andere Websites, teneinde een reclame te plaatsen gebaseerd op uw navigatie en uw belangen. Als u niet wenst dat deze informaties worden gebruikt om aankondigingen te plaatsen in functie van uw belangen, kunt u het expliciet aangeven door ons een e-mail te verzenden via ons GDPR-formulier. Noteert dat dit in geen enkel geval reclames verhinderd. U zult nog steeds generieke reclames blijven ontvangen.Wij geven u de mogelijkheid om een profiel te creëren om de bloggen en de on-line gemeenschappen te bereiken teneinde informaties zoals berichten, foto's en video's te delen. Gelieve op te merken dat wij niet in staat zijn om de acties van de andere personen te controleren waarmee u uw pagina's en informatie kunt delen. Elke informatie die u publiceert op een openbaar forum of in een discussiesalon, bijvoorbeeld het forum van de bijdragers („de Forums“), is zichtbaar door alle personen die deze ruimtes bereiken. Om de afschaffing van uw persoonsgegevens van onze blog of ons communautair forum te vragen, schrijf naar privacy@shutterstock.com. Het is mogelijk dat in bepaalde gevallen, wij uw persoonsgegevens niet kunnen afschaffen. Wij zullen u erover informeren en zullen u, eventueel, de redenen ervan geven. Voorts als u een derde toepassing hebt gebruikt om een informatie te publiceren, kunt u ze afschaffen door u aan te sluiten op bovengenoemde toepassing of door met de editorcontact op te nemen.

Uw e-mailadres zal niet automatisch gepubliceerd worden op de Forums, behalve als u de parameter per gebrek wijzigt. Uw e-mailadres zal dan ter beschikking van ieder persoon zijn die de forums raadpleegt. Bovendien de informaties die u verkiest om in uw profiel in te sluiten zijn te raadplegen door alle bezoekers van de Forums.

LIJST MET GEBRUIKTE COOKIES

Wijzigingen

Carrefour market – Groep Mestdagh reserveert het recht om dit Beleid van vertrouwelijkheid regelmatig aan te vullen. In geval van belangrijke wijzigingen aan dit Beleid van vertrouwelijkheid, zullen de gebruikers via e-mail of via de homepage van de Website voor hun inwerkingtreding ingelicht worden. Als, ten gevolge van deze wijzigingen, u de wijze waarop Carrefour market – Groep Mestdagh is toegestaan om uw Persoonsgegevens te gebruiken, kunt u de procedure volgen die in de genoemde afdeling wordt beschreven, deze afdeling getiteld „Wettelijke Vermeldingen“. Wij zijn van mening dat u kennis van elke belangrijke wijziging die aan het Beleid inzake vertrouwelijkheid wordt aangebracht hebt genomen, eens het wijzigingsadvies gepubliceerd op de Website, uitgezonderd het volgende geval: op het moment van het leveren van uw Persoonsgegevens op https/www.carrefourmarket-groupemestdagh.be, hebt u de mogelijkheid (zoals momenteel) om de wijze waarop een informatie zal gebruikt worden om met u mee te delen te beperken, door Mestdagh S.A. of door een derde, Mestdagh S.A zal uw voorkeueren niet wijzigen zonder uw uitdrukkelijke toestemming. Nochtans, in geval van aanschaffing van Mestdagh S.A. of een fusie met een andere entiteit, Mestdagh S.A. kan aan deze entiteit de inlichtingen klanten in verband met dit verkocht deel van de activiteit aan de entiteit of gefusioneerde met haar zonder uw vergunning geven. Mestdagh S.A. zal echter een advies leveren betreffende een verkoop van actieven, aanschaffingen of fusies over deze Website.

Link naar andere websites

Onze Website sluit een linken naar andere websites waarvan de praktijken inzake vertrouwelijkheid verschillende kunnen zijn van https://www.carrefourmarket-groupemestdagh.be. Als u uw persoonsgegevens naar een van deze websites overbrengt, zullen deze door hun beleidsmaatregelen van vertrouwelijkheid geregeld worden. Wij verzoeken u om het beleid inzake vertrouwelijkheid van de websites die u bezoekt aandachtig te lezen.
Widgets en Sociale Media

Onze websites kunnen functies van sociale media bijsluiten, zoals de toets „Like“ van Facebook, widgets, zoals de toest „Delen“, of nog interactieve mini-programma's. Deze functies kunnen uw IP-adres en de bezochte pagina's op onze website verzamelen, en een cookie creëren zodat de fucnties correct kunnen werken. De functies van sociale media en widgets worden ofwel door een derde ofwel direct op onze Website ondergebracht. Uw wisselwerkingen met deze functies worden door het beleid inzake vertrouwelijkheid van de vennootschap geregeld.

Nous n'avons pas l'intention de solliciter des personnes de moins de 18 ans ni de collecter des Données personnelles auprès de celles-ci. Si vous avez moins de 18 ans, ne saisissez pas d'informations sur ce site et n'utilisez pas nos services. Si vous pensez que l'un de vos enfants mineurs a fourni des Données personnelles sur notre site, contactez-nous à l'adresse clients@mestdagh.be pour demander la suppression de ces données et fermer le compte de l'enfant.

 Kinderen

De personen die zich in bepaalde landen bevinden, waarvan de Europese economische ruimte, hebben bepaalde statutaire rechten die hun persoonsgegevens betreffen. (GDPR) onder voorbehoud van de vrijstellingen door de wet, kunt u het recht hebben om de toegang tot deze Informaties vragen, en eveneens hun update vragen, de afschaffing of de rectificatie.

In zoverre de behandeling van uw Persoonsgegevens door Mestdagh S.A. is gebonden aan de algemene regeling van de EU over de bescherming van de gegevens (GDPR), is Mestdagh S.A. gebaseerd zich op zijn rechtmatige belangen, hierboven beschreven, voor de behandeling van uw gegevens. Wanneer Mestdagh S.A. bepaalde Persoonsgegevens voor zijn eigen activiteiten van rechtstreekse marketing behandelt, hebt u het recht om u op elk moment het gebruik van uw Persoonsgegevens door Mestdagh S.A. te beperken. Daarvoor moet u klikken op de link "Mijn account" en vraag om geen e-mails meer te ontvangen. Als u bijdrager bent, kunt u uw profiel wijzigen door op "Mijn account" te klikken. U kunt eveneens de behandeling beperken door een e-mail te verzenden naar privacy@mestdagh.be.

Mestdagh S.A. neemt het privé-leven van zijn gebruikers zeer serieus op. Als u gelooft dat Mestdagh S.A. dit Beleid van vertrouwelijkheid niet geëerbiedigd heeft betreffende uw Persoonsgegevens, kunt u de verantwoordelijke van de bescherming van de gegevens contacteren op het adres Mestdagh S.A., Rue du Colombier 9, B6041 Gosselies. In uw post, leg zo nauwkeurig mogelijk uit de redenen waarvoor u gelooft dat het Beleid inzake vertrouwelijkheid van Mestdagh S.A. niet werd geëerbiedigd. Wij zullen uw klacht snel onderzoeken.

Als u vragen over dit Beleid van vertrouwelijkheid, de praktijken van deze website of uw transacties met deze website hebt, kunt u met onze verantwoordelijke van de bescherming van de gegevens op het volgende adres contact opnemen: privacy@mestdagh.be  

 

Toeleveranciers 

Een toeleverancier is een derde gecontacteerd door Mestdagh S.A. voor de behandeling van de gegevens. Het kan eveneens gaan om entiteiten van de Groep Mestdagh S.A., een persoon die potentieel toegang zal hebben tot de informaties van de klanten of de bijdragers, of die ze zal behandelen. Bovengenoemde informaties zijn geschikt om Persoonsgegevens te bevatten.
Mestdagh S.A. is verplicht om vanuit een commercieel oogpunt redelijke inspanningen te leveren om de praktijken van veiligheid en vertrouwelijkheid van de voorgestelde toeleveranciers te evalueren die potentieel toegang tot de gegevens van Mestdagh S.A. zullen hebben, of die ze zullen behandelen. Mestdagh S.A. vereist van zijn toeleveranciers dat zij bepaalde algemene voorwaarden die het gebruik van de informaties en de Persoonsgegevens van de klanten aanvaarden, maar zonder zich te beperken:
• De Persoonsgegevens behandelen slechts overeenkomstig de gedocumenteerde instructies van een verantwoordelijke van de behandeling (schriftelijk meegedeeld door Mestdagh S.A. aan de betrokken toeleverancier)
• Beroep doen op betrouwbaar personeel en gebonden aan contractuele verplichtingen voor de naleving van de vertrouwelijkheid en de veiligheid van de gegevens, in zoverre zij van toepassing is, krachtens de wetten geldend op de bescherming van de gegevens
• Regelmatig de vereiste opleiding inzake veiligheid en bescherming van de gegevens aan het personeel leveren die toegang tot de Persoonsgegevens hebben
• Technische en organisatorische maatregelen eerbiedigen om de veiligheid, de integriteit en de vertrouwelijkheid van de informatie en de Persoonsgegevens van de klanten te garanderen
• Een jaarlijkse goedkeuring uitreiken die de wetten geldend op de bescherming van de gegevens eerbiedingt of aan Mestdagh S.A. toestaan om te controleren dat deze wetten gerespecteerd zijn
• Direct Mestdagh S.A. inlichten in geval van veiligheidsincidenten of lekken van gegevens, gebleken of potentieel
• Eventueel met Mestdagh S.A. samenwerken om aan de eisen van de verantwoordelijken van de behandeling van de gegevens te beantwoorden, de betrokkenen of de autoriteiten belast met de bescherming van de gegevens. Deze inlichtingen worden gegeven teneinde de betrokkenheid van de toeleveranciers van de Groep Mestdagh S.A. te verduidelijken en om de lijst van de derden, waarmee Mestdagh S.A. werkt op de datum van dit beleid (en waaraan Mestdagh S.A. kan beroep doen in verband met de dienstverlening en de bijstand die eruit vloeit). Voor elke vraag over dit document, verzoeken wij u om ons op het volgende adres te contacteren: privacy@mestdagh.beDe toeleveranciers:
Talentfinder Belgique (Profile Group) : Job  https://www.talentfinder.be/nl/privacyvoorwaarden/

Google Inc Verenigde Staten: Google levert werktuigen beroep en van elektronische berichten, platform cloud diensten en analysesoftware

Facebook Verenigde Staten: Facebook is een blog die diensten van sociale netwerken, reclame en analysesoftware levert
Prestashop Frankrijk: Vrije software CMS voor de werking van de website
Wordpress Verenigde Staten: verdeeld door de Amerikaanse firma Automattic Logiciel libre CMS werking van de website
OVH Frankrijk: Veiliggestelde infrastructuur van de webservers
Mailchimp Verenigde Staten: Software van marketing en zending van e-mailing
Eshop Promotion SARL Luxemburg: Webmaster en technische bijstand

4.  Cookies

Deze website gebruikt „cookies“ met name kleine delen van informatie die op uw computer door uw navigator worden geregistreerd. 
Cookies worden op deze website gebruikt om u een betere dienst aan te bieden door ons op de hoogte te brengen welke taal u hebt gekozen en door ons te helpen u te identificeren bij een volgend bezoek op deze website. 
Het merendeel van de navigatoren aanvaardt automatisch cookies. In uw navigator, kunt u het gebruik van cookies deactiveren, maar in dit geval, zal deze website grotendeels onbruikbaar zijn. 
Een cookie is een klein bestand dat door een website wordt beschermd, op uw computer: dit cookie kan bij een later bezoek op dezelfde website teruggekregen worden. De cookie kan niet door een andere website gelezen worden, enkel door deze die het gecreëerd heeft. 
Wij gebruiken cookies voor administratieve doeleinden, bijvoorbeeld, om uw voorkeuren voor bepaalde soorten informaties of uw toegangscode registreren, hetgeen u zal vermijden om dezelfde informaties te moeten herhalen bij elk bezoek van onze website. Het merendeel van de cookies werkt slechts de tijd van één sessie of bezoek. Geen enkel onder hen bevat informaties waardoor u telefonisch, per e-mail of post kunt gecontacteerd worden. 
Het is eveneens mogelijk om uw navigator te configureren om u mede te delen bij elke creatie van cookies of om hun creatie te verhinderen (bepaalde diensten die cookies vereisen, zullen dan niet meer beschikbaar zijn). mer lors de chaque création de cookies ou pour empêcher leur création (certains services requérant les cookies ne seront alors plus disponibles).

5. L'utilisation de cookies

Cookies zijn kleine automatisch geregistreerde informatiebestanden op de harde schijf van uw computer wanneer u een website bezoekt. Deze bestanden omvatten een enig identificatienummer. Dit cookies maken het mogelijk om uw latere toegang tot de website te versnellen en om uw bezoeken te vergemakkelijken. Zij kunnen eveneens gebruikt worden om de website te verpersoonlijken volgens uw persoonlijke voorkeuren. Cookies maken het met name mogelijk om te vermijden dat u altijd dezelfde informatie krijgt of dat u uw gegevens bij elk bezoek van onze plaats moet ingeven. Cookies maken het eveneens mogelijk om het gebruik van een website te analyseren om eventuele stoornissen te identificeren en af te schaffen.

De configuratie van het merendeel van de navigatoren laat u toe om een cookies te aanvaarden of te weigeren, en om ingelicht te worden telkens als een cookie wordt gebruikt. U bent vrij deze cookies te weigeren, hoewel dat de navigatie en de functionaliteit van de diensten op de website kan benadelen. Gelieve de hulpfunctie van uw navigator voor meer informatie te raadplegen.

U kunt uw toestemming herroepen en alle Cookies afschaffen door u aan te sluiten op uw account of DOOR OP DEZE LINK TE KLIKKEN die alle cookies afschaft die in uw computer of Smartphone worden geplaatst 

LIJST MET GEBRUIKTE COOKIES

6.  Inschrijving newsletter 

market Groupe Mestdagh utilisera les informations fournies sur ce formulaire d'inscription pour vous contacter et vous transmettre des mises à jour, des concours, informations de contenu ainsi qu'à des fins commerciales.

Vous pouvez changer d'avis à tout moment en cliquant sur le lien Se désinscrire situé le pied de page de tout e-mail que vous recevez de notre part, ou en nous contactant via le formulaire de contact sur notre site internet. Nous traiterons vos informations avec respect. Pour plus d'informations sur nos pratiques de confidentialité, veuillez visiter notre site Web. En cliquant ci-dessous, vous acceptez que nous puissions traiter vos informations conformément à ces termes.

U kunt vragen om de actualiteiten, de newsletters van Mestdagh S.A.of de e-mails van onze partners niet meer te ontvangen. Daarvoor moet u op de band „Mijn rekening „ op de Website klikken en de dienovereenkomstige opties kiezen. U kunt over het algemeen deze mededelingen weigeren op het moment van de inschrijving. Shutterstock zal met u contact blijven nemen in geval van de wijziging van de Gebruikesvoorwaarden van de dienst of de Gebriikersvoorwaarden van de dienst voor de bijdragers. Bovendien zullen wij u de aankondigingen blijven verzenden in verband met de diensten, maar zonder zich te beperken, een e-mail betreffende een inschrijving, e-mails betreffende voorgestelde voordelen, automatisch verzonden e-mails wanneer u bepaalde acties op de Website uitvoett en adviezen betreffende de rekeningen. In het algemeen kunt u zich niet aan deze mededelingen onttrekken die geen promotionele karakteristieken hebben. Als u deze niet wilt ontvangen, kunt u uw rekening stoppen.

Wij gebruiken Mailchimp als platform voor automatisch emailing marketing.
Door u in te schrijven aan onze Nieuwsbrief aanvaardt u dat de inlichtingen die u ons hebt gegeven overgebracht kunnen worden naar Mailchimp voor een behandeling, overeenkomstig aan hun privacybeleid en gebruiksvoorwaarden.

7.  Wijzigingen

Carrefour market – Groep Mestdagh behoudt zich het recht om op elk moment de verklaring „ Bescherming van het privé-leven en veiligheid van de persoonsgegevens“ te veranderen. Deze laatstgenoemde werd herzien en gewijzigd voor de laatste keer op 14/05/2018. 

Gegevens van de onderneming en de sociale benoeming

Sociale benoeming :
Carrefour market – Groep Mestdagh

Hoofdzetel :
Mestdagh SA
Rue du Colombier 9,
B-6041 Gosselies

Telefoon :
+32 (0)71 257 211